ຄົ້ນຫາ

FaceBook

ປະກາດ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມ

050585
ມື້ນີ້
ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ທາທິດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ລວມທັງໝົດ
28
16
44
50336
421
771
50585

Your IP: 3.233.219.101
2020-01-20 21:59

ວິຊາການ

ໜວ່ຍງານ ວິຊາການມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງໜວ່ຍງານ,ຈຸງານ ວິຊາການດັ່ງນີ້:

 1. ສຶກສາແນວຄິດການເມືອງ,ຄວາມຮູ້ວິທະຍາສາດ, ພາສາລາວ, ຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ.
 2. ຄົ້ນຄ້ວາມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຫຼັກສູດໂຄງການ ແລະ ເອກະສານແນະນຳວິຊາສະເພາະຕ່າງໆ.
 3. ສັບຊ້ອນຕາຕະລາງການສອນ,ແບ່ງປັນວິຊາສອນໃຫ້ຄູແຕ່ລະຄົນ ແລະ ສັບຊ້ອນຄູສອນໃນເວລາມີຄູເຈັບເປັນ ຫຼື ລາພັກ.
 4. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິຊາການເພື່ອພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ມີປະສິທິພາບ.
 5. ຈັດຕັ້ງແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.
 6. ຈັດຕັ້ງການຮວ່ມໂມງສອນ ແລະ ນິເທດພາຍໃນ.
 7. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຄູໃຫ້ໄດ້ຮັບຕ່ຳແໜ່ງວິຊາການຄູ.
 8. ຄັດເລືອກນັກຮຽນເກັ່ງແຕ່ລະຊັ້ນ-ຂັ້ນ ແລະ ຊັບຊ້ອນຕາຕະລາງບຳລຸງໃຫ້ເປັນລະບົບ,ສອບເສັງເອົານັຮຽນເກັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
 9. ກວດກາບົດສອນ ແລະ ຊື່ການຮຽນ-ການສອນຂອງຄູ.
 10. ຈັດຕັ້ງກວດກາປະຈຳເດືອນ, ສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ1 ແລະ 2 ໃຫ້ທັນກັບເວລາ.
 11. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຂື້ນຫ້ອງຂອງຄູ ແລະ ນັກຮຽນເປັນປົກກະຕິ.
 12. ຕິດຕາມກວດການັກຮຽນເກັ່ງພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ບຳລຸງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ.
 13. ລາຍງານການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ປະຈຳອາທິດ,ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳພາກຮຽນແລະ ປະຈຳປີໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນຮັບຊາບ.
 14. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຂັ້ນເທິງ.