ຄົ້ນຫາ

FaceBook

ປະກາດ

ຜູ້ເຂົ້າຊົມ

056733
ມື້ນີ້
ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ທາທິດແລ້ວ
ເດືອນນີ້
ເດືອນແລ້ວ
ລວມທັງໝົດ
14
12
35
56025
198
2180
56733

Your IP: 3.235.239.156
2020-07-07 13:10

ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່

I. ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ.

 ກ. ພາລະບົດບາດຂອງໂຮງຮຽນ.

        ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາມີພາລະບົດບາດໃນການສຶກສາອົບຮົມນັກຮຽນຕາມ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນ ຂອງການສຶກສາ ແນໃສ່ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນ.

ຂ. ໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ.

          ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 1. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.
 2. ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດການເມືອງຂອງພະນັກງານ, ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ.
 3. ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
 4. ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ຕາມຫຼັກສູດທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ ແລະ ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ.
 5. ຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຕາມລະບຽບຫຼັກການທີ່ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ກຳນົດໄວ້.
 6. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ.
 7. ພັດທະນາຊື່ການຮຽນ-ການສອນເພີ້ມເຕີມແລະໃຫ້ສອດຄອງກັບຕົວຈິ່ງ.
 8. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການ, ຍ້ອງຍໍເພື່ອສ້າງກຳລັງໃຈໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນຕາມລະ

ບຽບຫຼັກການ.

 1. ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການ ສຶກສາທີ່ການ ແລະ ກິລາ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 2.  ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ.
 3. ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ປື້ມຕິດຕາມໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ເອກະສານທາງການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຄູ ແລະ ນັກ

ຮຽນພາຍໃນໂຮງຮຽນ.

 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.